Gaz Dinamiği (ME 441) Ders Detayları

Ders Adı: Gaz Dinamiği
Kod: ME 441
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Sıkıştırılabilir akışların dinamiği ve termodinamiği. Bir boyutlu izentropik akış, nozullar, difüzörler, normal ve eğimli şoklar. Sürtünmeli ve ısıtmalı akış. İki boyutlu Prandtl-Meyer akışı ve karakteristik metod. Genel gaz dinamiği için bilgisayar çözümleri.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5