Mekanik Titreşimler (ME 425) Ders Detayları

Ders Adı: Mekanik Titreşimler
Kod: ME 425
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: 1) Mekanik sistemlerin denk toplu parametrelerini tanımlamak 2) Serbest cisim diyagramı ve enerji metotlarını kullanarak hareket denklemlerini elde etmek. 3) Birinci ve ikinci dereceden serbestli sistemlerin titreşimlerini çözmek 4) İndirgenmiş titreşimleri dizayn etmek 5) Frekans tepki fonksiyonlarını ve modal analizi anlamak
İçerik: Basit tanımlamalar.Tek dereceli serbestli sistemler.Titreşim yalıtımı.İkinci dereceli serbestli sistemler.Hareket denklemleri,koordinat transformasyonu,esas koordinatlar,titreşim modları.Burumsal titreşim.Çoklu dereceli serbestli sistemler.Koordinat transformasyonu ve normal koordinatlar.Modal anazlizi.Harmonik uyarıma tepki.Sürekli sistemler.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5