Termal Sistem Tasarımı (ME 408) Ders Detayları

Ders Adı: Termal Sistem Tasarımı
Kod: ME 408
Ön Koşul Ders(ler)i: ME 303, ME 301
Amaç: Öğrencilerin termodinamik, akışkanlar mekaniği ve ısı transferi temel bilgilerini kullanmaları, gözden geçirmeleri ve anlamaları. Komple mühendislik sistemleri ve proseslerinde ısıl sistem elemanlarının analiz ve sentezini kavramaları ve deneyim sahibi olmaları. Herhangi bir tasarım dersi mühendislik uygulama programlarının geniş kullanımını sağlayarak yorucu olan elle çalışmayı minimuma indirerek interpolasyon iterasyon ve grafik vb. işlerin verimini maksimum yapmak.
İçerik: Sistem tasarım kavramları. Matematiksel modelleme. Optimizasyon metotları. Büyük sistemlerin kararlı hal simülasyonu. Fan, pompa, ısı değiştirgeçleri, lüleler ve difüzörler, kanallardaki akış. Isıl sistemlerin dinamik davranışı.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 6