Mekanik Sistem Tasarımı (ME 403) Ders Detayları

Ders Adı: Mekanik Sistem Tasarımı
Kod: ME 403
Ön Koşul Ders(ler)i: ME 306
Amaç: Öğrencilerin, statik, mukavemet, ve makine elemanları temel bigilerini gözden geçirip, anlamaları ve mekanik sistem bileşen analizini ve arıza analizini uygulama ve uygulamada iyi olmaları amaçlanır. Herhangi tasarım dersi, mühendislik yazılımlarının geniş kapsamlı kullanılmasını ister, yorucu el işlerinini azaltıp, interpolasyonu*,iterasyonu*,what-if analizini* ve grafiklemeyi vb. masimum düzeye çıkarmayı amaçlar. *İnterpolasyon = İki bilinen değeri kullanarak, ardaki bilinmeyen biri üçüncü değeri hesaplama işlemidir. İki boyutlu görüntülerin ölçeklendirlmesi işleminde çokça kullanılır. *İterasyon = Kodlamada diiz elemanlarını tek tek yazmak yerine türlü döngüler kullanarak yazmak. *What-if analizi = Varsayım analizi
İçerik: Sistem tasarım kavramları, matematiksel modelleme, optimizasyon yöntemleri, statik, dinamik analizi ve büyük sistemlerde arıza analizi
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 1
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 8