Isı Transferi (ME 303) Ders Detayları

Ders Adı: Isı Transferi
Kod: ME 303
Ön Koşul Ders(ler)i: ME 203
Amaç: Ders, makine mühendisliği iletim, taşıma ve ışıma ile ısı aktarımının temel fiziğini vermek için tasarlanmıştır. Öğrenciler, analitik çözümler, verilen pratik tablolar, grafikler ve ampirik korelasyonlar kullanılarak temel ısı aktarım problemlerinin analizi ve çözümü konusunda bilgilendirilirler.
İçerik: İletim, taşınım, ışınım ile ısı transferinin ve enerji korunumunun ilkeleri. Sürekli şartlarda ve süreksiz şartlarda problemler. Isı değiştiricilerinin analizi ve seçimi.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 4