Dinamik (ME 202) Ders Detayları

Ders Adı: Dinamik
Kod: ME 202
Ön Koşul Ders(ler)i: ME 201
Amaç: Newton ve Euler tarafından oluşturulan ilkeleri kullanarak, öğrencilerin hareketli cisimler kavramını ve bu cisimlerin uygulamalarını öğrenmesidir.
İçerik: Bir parçacığın kinematiği ve kinetiği. Hareketin kuvvet denklemi. İş-Enerji teoremi. Çarpışma kinematiği, rijit cismin doğrusal ve açısal momentumu. Rijit cismin kinetiği. Euler’in hareket denklemi. Rijit cisim için iş-enerji ve impuls-momentum teoremi.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 3