Makine Mühendisliğine Giriş (ME 101) Ders Detayları

Ders Adı: Makine Mühendisliğine Giriş
Kod: ME 101
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Makina Mühendisliği Bölümüne yeni gelen öğrencileri ileriki sınıflarda görecekleri derslere hazırlamak ve Makina Mühendisliği hakkında bilgi vermek.
İçerik: Makina mühendisliğinin tarihçesi, ilgi alanları ve diğer mühendislik disiplinleriyle olan ilişkileri. Alt dalları, tasarım, malzeme, mekanik ve ısıl birimler. Yeni teknolojiler ve makine mühendisliğinin gelişimindeki eğilimler. Makina mühendisi olmak için kazanılması gereken yetenekler ve eğitim programı. Tipik makina mühendisliği projeleri ve problemleri. Mühendislik problemlerinin çözümünde kullanılan teknikler ve bu tekniklerin bazı problemlere uygulamaları. Yazılı, sözlü ve elektronik iletişimin önemi. Yaratıcı düşünme, problem çözme, hayat boyu öğrenme ve ekip çalışmasının önemleri. Kütüphane kullanımı, bilgisayar kullanımı, internet ve diğer bilgi kaynakları. Bilgisayarın makina mühendisliğindeki yeri. Makina mühendislerinin çalıştığı iş alanları. Profesyonel yaklaşım ve meslek ahlakı. Makina mühendisinin teknik ve hukuki sorumlulukları. Yürürlükte olan mevzuat. Meslek kuruluşları.
Dönemi: Bahar
Teori: 1
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 1
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 1.0