Eğitim Anlayışı ve Programın Amacı

Atılım Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü, makine mühendisliğinin temelleri ve uygulamaları konusunda lisans öğrenimi vermek, ileri teknoloji ve teknoloji transferi konularında araştırmalar gerçekleştirmek, makine mühendisliği ve yönetimi alanlarında ortaya çıkan sorunlara, üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde, doğru, gerçekçi ve ekonomik çözümler üretmek amacıyla kurulmuştur. Programda matematik, temel bilimler, mühendislik bilimleri-tasarım ve mesleki dersler ile bu derslerin ağırlıkları MÜDEK kriterlerine uyumlu olarak belirlenmiştir. Program, öğrencilere, bu sistemlerin tasarımı ve gerçekleştirilmesi de dahil olmak üzere hem mekanik sistemler hem de ısıl sistemler alanında çalışabilecek şekilde gereken donanım ve becerileri kazandırmaya yönelik olarak hazırlanmıştır. Programda, genel anlamda mühendislik ve makine mühendisliği ile ilgili bilgiler daha ilk yılda verilerek öğrencilerin meslekleri ile erkenden tanışmaları sağlanmaktadır. Programda ayrıca, tasarım olgusuna özellikle önem verilmiştir. Programın en önemli özelliği, bunun tasarım ve imalat temelli bir program olmasıdır. Bu sayede ülke için önem arz eden tasarım ve imalata yönelik olarak teknoloji geliştirme ve yenilikçi düşüncelerin doğması ve teşvik edilmesi amaçlanmıştır.